Stationsstraat 17 3371 AX Hardinxveld-Giessendam Telefoon: 0184 - 630015
Burg. van der Bruggelaan 1a 3381 AC Giessenburg Telefoon: 0184 - 652933

De therapeuten

Frank van der Boor (BIG-nr. 69033211304)
In de eerste jaren na mijn studie heb ik mij bezig gehouden met kinderfysiotherapie. Daarvoor heb ik toen een Bobath/NDT opleiding gevolgd. Tussen 2007 en januari 2015 stond ik geregistreerd als Psychosomatisch Fysiotherapeut. In dit kader behandel ik ook nu nog patiënten met stress gerelateerde klachten. Dit kunnen slaapstoornissen, ademhalingsstoornissen (zoals hyperventilatie) en andere door spanning opgewekte klachten zijn. Hierbij gebruik ik o.a. ademtherapie en ontspanningsoefeningen. Momenteel neem ik deel aan het ParkinsonNet en daar ben ik dus geregistreerd. www.parkinsonnet.nl

Annemiek Kranenburg-Lapidaire (BIG-nr. 59034298304)
Fysiotherapie betekent voor mij mensen, jong en oud, bewust laten worden hoe hun lichaam beweegt. Dit om een ieder te begeleiden om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Ieder natuurlijk binnen zijn of haar mogelijkheden. Naast algemene fysiotherapie houd ik mij ook bezig met oefentherapie bij bekkenklachten zoals incontinentie en bekkeninstabiliteit.

Berry Kubbinga (BIG-nr. 59909514904)
In december 2007 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de hogeschool "Thim van der Laan" te Nieuwegein. Na mijn afstuderen ben ik fulltime gaan werken bij een sport-fysiotherapeutisch centrum in Dordrecht. Hier heb ik mij onder andere gespecialiseerd in beweegprogramma's voor mensen met een bepaalde ziekte en/of aandoening en in het Medical Taping Concept, dat veel gebruikt wordt ter ondersteuning bij sportblessures. Tevens heb ik een cursus gevolgd in specifieke training ten behoeve van het versterken van het centrum van het menselijk lichaam, de zogenoemde core stability training. Per maart 2013 ben ik actief binnen de maatschap van Axis Fysiotherapie en Bewegingscentrum. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Parkinson, daarvoor ben ik aangesloten bij het ParkinsonNet. Ik ben een allround fysiotherapeut met interesses op velerlei specialisatie-gebieden, waarbij het herstel van de patiënt als individu centraal staat. www.parkinsonnet.nl - www.fysiotape.nl

Gregory Kubbinga (BIG-nr. 09034244004)
Algemene- en sportfysiotherapie zijn mijn belangrijkste interessevelden. Door revalidatie en ergonomische adviezen tracht ik de patiënt zoveel mogelijk te ondersteunen in zijn/haar herstelproces en tevens aandacht te besteden aan het voorkomen van klachten. Ik ben aangesloten bij MS Zorg Nederland om mensen, bij wie Multiple Sclerose is gediagnosticeerd, persoonlijk te begeleiden in alle fases van het ziekteproces. Het triggeren van bewegingspatronen speelt daarbij een belangrijke rol, naast cognitieve vaardigheidsoefeningen. Als sportfysiotherapeut en MTCer ben ik ook actief bij de Fysio Training. Dit is medische fitness, waarbij mensen door gerichte training, in groepjes van maximaal acht deelnemers, leren verantwoord te bewegen. www.nocnsf.nl - www.mszorgnederland.nl

Jolanda Soares-Moes (BIG-nr. 09053249804)
Als geregistreerd kinderfysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een probleem in het motorisch functioneren. Het kan hierbij gaan om zowel zuigelingen als om schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Naast het behandelen van kinderen maak ik deel uit van het Down-Team (multidisciplinair team voor kinderen met het syndroom van Down). Tevens ben ik geregistreerd si-therapeut (sensorische informatieverwerking). Elk kind en iedere aandoening vraagt om een specifieke benadering. www.nvfk.nl - www.nssi.nl

Riët Timmerman (BIG-nr. 09035192904)
Als fysiotherapeut en acupuncturist vind ik het belangrijk mensen inzicht te geven in de aard en oorzaak van hun klachten, zodat zij zelf zo goed mogelijk kunnen meewerken aan hun herstel en het voorkomen van het opnieuw optreden van klachten. De laatste jaren ben ik mij vooral gaan richten op het behandelen van klachten die voortkomen uit lichamelijke of emotionele overbelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van NLP technieken en stressmanagement. Verder geef ik bekkenbodemtherapie en behandel ik myofasciale triggerpoints m.b.v. Dry Needling. www.acupunctuur.nl - www.iepdoc.nl

Jan Zendman (BIG-nr. 09035593804)
Jan Zendman is 12 september 2020 op de leeftijd van 60 jaar plotseling overleden tijdens een wandeling met zijn geliefde vrouw Ineke in Italië. Jan was een vakbekwame manueel therapeut, maar bovenal een betrouwbaar en aimabel mens. Wij missen hem enorm.

In aanloop naar de definitieve overname van zijn praktijkdeel worden de patiënten manuele therapie waargenomen door Leona de Groot en de fysiotherapie patiënten door Daniël Stam. Jan zou het fijn hebben gevonden dat zijn praktijk wordt voortgezet door therapeuten met een passie voor het vak en wij zijn blij dit de patiënten te kunnen bieden.

Fysiotherapie algemeen: www.defysiotherapeut.com

Privacyreglement